15 STYCZNIA 2023

Granerud przed Kubackim w konkursie indywidualnym / Granerud ahead of Kubacki in the individual competition

English version below

Halvor Egner Granerud wygrał niedzielny konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Norweg zaledwie o 1,1 punktu wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawida Kubackiego. Trzecie miejsce, po fantastycznym drugim skoku na 145,5 metra, wywalczył Austriak Stefan Kraft. 

Prognozy pogody zapowiadające halny nie dawały szans na rozegranie dzisiejszego konkursu indywidualnego w Zakopanem. Seria próbna została odwołana, a kibice i organizatorzy z niepokojem oczekiwali na decyzję jury. Ku zadowoleniu wszystkich rywalizacja rozpoczęła się jednak zgodnie z planem o godz. 16.00.

Pierwsza seria przebiegała bardzo sprawnie, choć powiewy wiatru przyczyniły się do kilku niespodziewanych rozstrzygnięć. Szczególnie przykrą niespodziankę sprawił Piotr Żyła, który jako jedyny z Polaków nie zakwalifikował się dzisiaj do rundy finałowej. W pierwszej serii bezapelacyjnie najlepszy był Kubacki, który za skok na 137,5 metra uzyskał notę 149,5 punktu. Nad drugim Janem Hoerlem miał 8,7 pkt. przewagi, a nad ex aequo trzecimi Norwegami Granerudem i Mariusem Lindvikiem aż 15,8 pkt. Szósty był Kamil Stoch, którego strata do trzeciego miejsca wynosiła zaledwie 2,3 pkt.

Druga seria rozpoczęła się zgodnie z planem. Wśród skoczków z trzeciej dziesiątki na pochwały zasłużył Austriak Manuel Fettner, któremu 133 metrowy skok dał awans z 28. na 15. Miejsce. Końcówka rundy stała na bardzo wysokim poziomie i była niezwykle emocjonująca. Najpierw piąty po pierwszym skoku Kraft huknął na 145,5 m, czyli zaledwie 1,5 metra od rekordu Wielkiej Krokwi Japończyka Yukiyi Sato. Skokiem na 141 m z doskonałą notą 154,0 pkt. wyprzedził go triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni Granerud, a skaczącemu na końcu stawki w bardzo trudnych warunkach Kubackiemu zabrakło zaledwie 1,1 punktu do pokonania Norwega. Czwarty dzisiaj Anze Lanisek stracił dzisiaj na rzecz Graneruda pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na dobrym siódmym miejscu rywalizację zakończył Stoch, a na wyróżnienie zasługują także pierwsze w karierze pucharowe punkty Jana Habdasa, który był dzisiaj 21. Na 27. miejscu zawody zakończył Aleksander Zniszczoł, a 30. był Paweł Wąsek.

Kolejny przystanek rywalizacji elity skoczków narciarskich już za tydzień w japońskim Sapporo, do którego Puchar Świata powraca po trzyletniej przerwie.

Jestem bardzo szczęśliwy z tego, jak dzisiaj skakałem, zwłaszcza drugi skok był prawdopodobnie najlepszym, jaki miałem na tej skoczni. Cieszę się, że pogoda dała nam dwie godziny przerwy na rozegranie zawodów. Jestem zadowolony z mojego występu i rezultatu – powiedział Halvor Egner Granerud.

Na pewno pozostanie niedosyt, bo nie było dużej różnicy w puntach. Być może ta złość nie jest na miejscu, bo drugie miejsce jest bardzo dobre. Ta złość i moja mina odnosiła się głównie tego, na jakie warunki trafiłem. Myślę jednak, że przez cały weekend pokazałem dobre skoki, jestem bardzo zadowolony i to dobra baza do dalszej pracy. Pewnie każdy z nas tu obecnych w głębi serca przyzna jednak, że fajnie byłoby w Zakopanem wygrać powiedział Dawid Kubacki.

Drugi skok był dla mnie świetną zabawą. Jestem skoczkiem, więc dla mnie najlepszym uczuciem jest być wysoko w powietrzu i czuć, że mam dobry wiatr. Dla takich skoków, jak dzisiejsze uprawiam tę dyscyplinę. Zakopane jest jednym z najlepszy miejsc, zawsze jest tutaj świetna atmosfera. Naprawdę dobrze się bawiłem przyznał Stefan Kraft.

Wszystkie wyniki rywalizacji podczas FIS Pucharu Świata w Zakopanem dostępne na stronie: https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=51528&seasoncode=2023

***

Partnerem Pucharu Świata Zakopane 2023 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Halvor Egner Granerud won the Sunday individual competition at Wielka Krokiew in Zakopane. The Norwegian was only 1.1 points ahead of the leader of the general classification of the World Cup, Dawid Kubacki. Third place was won by Austrian Stefan Kraft after a fantastic second jump of 145.5 meters.

The weather forecasts did not give a chance for today's individual competition in Zakopane. The trial series was canceled and the fans and organizers anxiously awaited the jury's decision. To everyone's satisfaction, however, the competition started as planned at 16.00.

The first round went very smoothly, although the gusts of wind contributed to several unexpected decisions. A particularly unpleasant surprise was caused by Piotr Żyła, who was the only Pole who did not qualify for the final round.  In the first round, Kubacki was the best with a jump of 137.5 meters and a score of 149.5 points. He had an 8.7-point advantage over the second Jan Hoerl and as much as 15.8 points over the ex aequo third Norwegians Granerud and Marius Lindvik. Kamil Stoch was sixth, only 2.3 points behind third place.

The second round started as planned. Among the jumpers from the third ten, the Austrian Manuel Fettner deserved praise -  with a jump of 133 meters, he moved up from 28th to 15th place. The end of the round was at a very high level and was extremely exciting. First, fifth after the first jump, Kraft landed at 145.5 meters, which is only 1.5 meters away from the record of the Wielka Krokiew held by the Japanese Yukiya Sato. With a jump of 141 meters and with an excellent score of 154.0 points, he was overtaken by the winner of the last Four Hills Tournament Granerud. Kubacki, who jumped last in very difficult conditions, missed only 1.1 points to beat the Norwegian. Anze Lanisek, fourth today, lost to Granerud his position as runner-up in the overall World Cup ranking. Stoch finished the competition in a good seventh place, and Jan Habdas, who was 21 today, scored the first World Cup points in his career. Aleksander Zniszczoł finished the competition in 27th place today, and Paweł Wąsek was 30th.

The next stop of the competition of the ski jumping elite is in a week's time in Japanese Sapporo, where the World Cup returns after a three-year break.

I'm very happy with how I jumped today, especially since the second jump was probably the best I had on this hill. I'm glad the weather allowed us to complete the competition. I am satisfied with my performance as well as the result” said Halvor Egner Granerud.

There will definitely be a lack of satisfaction because there was not much difference in points. Perhaps this anger is not right, after all, second place is a good result. This anger and the face I made were mainly related to the conditions I came across. But I think I showed good jumps all weekend, I'm very happy and it's a good base for further work. Probably each of us presents here in the depths of our hearts will admit that it would be nice to win in Zakopane” said Dawid Kubacki.

The second jump was a lot of fun. I am a jumper, so for me, the best feeling is to be high in the air and feel that I have a good wind. I became a ski jumper for jumps like these. Zakopane is one of the best places, there is always a good atmosphere here and I really enjoyed myself “ admitted Stefan Kraft.

All the results of today's training series and qualifications are available on the FIS website: https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=51528&seasoncode=2023

***

Partnerem Pucharu Świata Zakopane 2023 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Źródło: Sławek Rykowski - biuro prasowe FIS Pucharu Świata Zakopane 2023