14 STYCZNIA 2023

Austria o włos przed Polską w konkursie drużynowym / Austria slightly ahead of Poland in the team competition

Fot. Łukasz Szeląg

English version below

Konkurs drużynowy w ramach FIS Pucharu Świata w skokach narciarskich rozegrany został na Wielkiej Krokwi w Zakopanem po raz jedenasty. Z łączną notą 1151,5 punktu zwyciężyli Austriacy w składzie Daniel Tschofenig, Michael Hayboeck, Manuel Fettner i Stefan Kraft. Zaledwie 1 punkt mniej w ośmiu skokach uzyskała reprezentacja Polski, a dosyć niespodziewanie na trzecim stopniu podium uplasowali się Niemcy z notą 1144,4 pkt.  

W polskim zespole świetnie rozpoczął rywalizację trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który za skok na odległość 137 metrów uzyskał doskonałą notę 151,5 punktu dającą prowadzenie po skokach pierwszej grupy zawodników. Na drugim miejscu z minimalną stratą plasowali się Austriacy, a na trzecim reprezentacja Norwegii. Skaczący w drugiej grupie Piotr Żyła także był najlepszy w swojej grupie i umocnił biało-czerwonych na prowadzeniu. W ostatniej grupie skakali liderzy zespołów, wśród których najlepszy okazał się prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki. Jego skok na 136,5 metra uzyskał najwyższą notę nie tylko w pierwszej serii, ale w całym konkursie (156,3 pkt.) i zapewnił biało-czerwonym prowadzenie o 2,9 pkt. przed Austrią i 15 pkt. przed Niemcami.

Przez całą drugą rundę toczyła się bardzo wyrównana rywalizacji o pierwsze miejsce pomiędzy Polską i Austrią, zakończona ostatecznie jednopunktowym zwycięstwem tych drugich. Za plecami liderów Niemcy cały czas utrzymywali dosyć bezpieczną przewagą nad Słowenią i Norwegią.  

Myślę, że dzisiaj na skoczni pokazaliśmy serce do walki, która była bardzo zacięta i toczyła się do samego końca. Nie było łatwo, szkoda, że zabrakło tak niewiele, ale czasem tak jest i trzeba się z tym pogodzić. Drugie miejsce też jest dla nas fajne, będziemy się z niego cieszyć i trener też potwierdzi, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Cieszy mnie, że na skocznię wróciła atmosfera, jest pełno ludzi, dużo emocji i to, co się tu czuje, jest niesamowite – powiedział Dawid Kubacki.

To były dla nas świetne zawody. Atmosfera była super, w Zakopanem jest zawsze pełno kibiców i dużo zabawy. Stoczyliśmy zaciętą walkę z Polską i Niemcami i jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na szczycie ­– przyznał Stefan Kraft.

Atmosfera była świetna. Cieszymy z naszego drugiego miejsca, ponieważ mieliśmy w ostatnich tygodniach wiele problemów i nieczęsto pojawialiśmy się na podium. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwidodał Karl Geiger.

Po zsumowaniu punktów z dwóch skoków najlepsi okazaliby się prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – wygrałby Halvor Egner Granerud (308,6 pkt.) przed Kubackim (306 pkt.) i Anze Laniskiem 301,6 pkt. 

Oficjalne wyniki konkursu drużynowego FIS Pucharu Świata Zakopane 2023:

  1. Austria – 1151,5 punktu
  2. Polska – 1150,5
  3. Niemcy – 1144,4
  4. Słowenia – 1117,7
  5. Norwegia – 1113,4
  6. Finlandia – 1015,5
  7. USA – 873,3
  8. Czechy – 778,4

Przed rozpoczęciem dzisiejszego konkursu drużynowego na zeskoku Wielkiej Krokwi miała miejsce miła uroczystość. Dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Kamil Wolnicki oraz honorowy prezes PZN Apoloniusz Tajner przekazali Dawidowi Kubackiemu statuetkę Czempiona za zajęcie 5. miejsca w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku, której aktualny lider Pucharu Świata nie mógł odebrać osobiście podczas Gali Mistrzów Sportu tydzień temu.

Jutrzejszy konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi rozpocznie się o godzinie 16.00.

Wszystkie wyniki rywalizacji podczas FIS Pucharu Świata w Zakopanem dostępne na stronie: https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=51528&seasoncode=2023

***

Partnerem Pucharu Świata Zakopane 2023 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

AUSTRIA SLIGHTLY AHEAD OF POLAND IN THE TEAM COMPETITION

The team competition of the FIS Ski Jumping World Cup was held at Wielka Krokiew in Zakopane for the eleventh time. The Austrian team of Daniel Tschofenig, Michael Hayboeck, Manuel Fettner, and Stefan Kraft won with a total of 1,151.5 points. Only one point less in eight jumps was scored by the Polish national team, and quite unexpectedly the third place was taken by Germany with a score of 1144.4 points.

In the Polish team, the three-time Olympic champion Kamil Stoch had a great start, scoring 151.5 points for a jump of 137 meters, giving him the lead after the first group of competitors. The second place with a minimal loss was taken by the Austrians, and the third by the representation of Norway. Jumping in the second group, Piotr Żyła was also the best in his group. Jumping in the last group Dawid Kubacki, the leader in the general classification of the World Cup, turned out to be the best. His jump on 136.5 meters received the highest score not only in the first round but in the entire competition (156.3 points) and gave the Poles a lead of 2.9 points ahead of Austria and 15 points ahead of Germany.

Throughout the second round, there was a very even competition for first place between Poland and Austria, which ended with only a one-point victory. Behind the back of the leaders, the Germans kept a fairly safe lead over Slovenia and Norway.

I think that today on the hill we showed our hearts to fight. The fight was very hard, but we fought until the very end. It wasn't easy, it's a pity, we were close to the podium but sometimes it is like that and you just have to accept it. Second place is also nice for us, we will enjoy it and the coach can also confirm that we did a pretty good job. I am glad that the real atmosphere has returned to the hill, it is full of people, and a lot of emotions, and what you can experience here is amazing – said Dawid Kubacki.

- It was a great competition for us. The atmosphere was great, Zakopane is always full of fans and lots of fun. We fought a fierce battle with Poland and Germany and we are happy that we are at the top - admitted Stefan Kraft.

- The atmosphere was great. We're happy with our second place because we've had a lot of problems in the last few weeks and haven't been on the podium very often. We are incredibly happy - added Karl Geiger.

After adding up the points from two jumps, Halvor Egner Granerud would win (308.6 points) ahead of Kubacki (306 points) and Anze Lanisk (301.6 points).

The official results of the team competition of the FIS Ski Jumping World Cup Zakopane 2023:

1. Austria - 1151.5 points

2. Poland - 1150.5 points

3. Germany - 1144.4 points

4. Slovenia - 1117.7 points

5. Norway - 1113.4 points

6. Finland - 1015.5 points

7. USA - 873.3 points

8. Czech Republic - 778.4 points

Before the start of today's team competition, a nice ceremony took place on the Wielka Krokiew hill. The journalist of "Przegląd Sportowy" Kamil Wolnicki and the honorary president of PZN Apoloniusz Tajner presented Dawid Kubacki with the Champion statuette for taking 5th place in the Plebiscite of "Przegląd Sportowy" for the Best Athlete of Poland in 2022, which the current leader of the World Cup could not collect in person during the Sports Champions Gala a week ago.

Tomorrow's individual competition on Wielka Krokiew will start at 16:00.

All the results of today's training series and qualifications are available on the FIS website: https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=51528&seasoncode=2023

***

Partnerem Pucharu Świata Zakopane 2023 jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Źródło: Sławek Rykowski - biuro prasowe FIS PŚ Zakopane 2023