Regulamin przyznawania akredytacji i pracy Biura Prasowego

Media

Przyjmowanie wniosków akredytacyjnych na FIS Mistrzostwa Świata Juniorów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej Zakopane 2022 zostało zakończone. 

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i pracy biura prasowego

FIS Mistrzostwa Świata Juniorów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej Zakopane 2022

 1. Akredytacja dla dziennikarzy odbywać się będzie wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową mistrzostw: www.jwsc2022zakopane.com
 2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenia przyjmowane będą od 29 stycznia do 22 lutego 2022 r. włącznie.
 3. Wnioski złożone w inny sposób i po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
 5. Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu do 23 lutego 2022 r. do godz. 22:00.
 6. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, przyznawane są w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Akredytacją może się posługiwać wyłącznie jej właściciel.
 8. Używanie akredytacji w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z obowiązującym prawem może skutkować pozbawieniem dalszej możliwości posługiwania się akredytacją.
 9. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.
 10. Ze względu na wymogi sanitarne, w tym konieczność zachowania dystansu społecznego w centrum prasowym oraz w strefie mieszanej, organizator może wprowadzić limit liczby akredytacji dla poszczególnych redakcji. Decyzje o przyznaniu akredytacji lub odrzuceniu wniosków o akredytację są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 11. Akredytacja upoważnia do:
 1. otrzymania identyfikatora,
 2. otrzymania kompletu materiałów prasowych i informacyjnych,
 3. dostępu i korzystania ze sprzętu w biurze prasowym,
 4. dostępu do strefy prasowej na skoczni,
 5. dostępu do cateringu prasowego,
 6. uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez biuro prasowe.
 1. Centrum Prasowe FIS Mistrzostw Świata Juniorów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej Zakopane 2022 mieścić się będzie w pawilonie głównym na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza (Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1).
 2. Identyfikatory akredytacyjne dla mediów będzie można odbierać w recepcji Centrum Prasowego w pawilonie głównym Wielkiej Krokwi w następujących terminach:
 1. 28.02.2022 (poniedziałek) w godz.: 8:30 – 14:00
 2. 1.03.2022 (wtorek) w godz.: 9:00 – 18:00
 3. 2.03.2022 (środa) w godz.: 9:00 – 11:30 i 13:30 – 18:00
 4. 3.03.2022 (czwartek) w godz.: 8:00 – 12:30 i 14:00 – 18:00
 5. 4.03.2022 (piątek) w godz.:  8:00 – 11:30 i 12:30 – 17:00
 6. 5.03.2022 (sobota) w godz.: 12:00 – 17:30
 1. Biuro prasowe będzie czynne w następujących terminach:
 1. 28.02.2022 (poniedziałek) w godz.: 8:30 – 14:00
 2. 1.03.2022 (wtorek) w godz.: 9:00 – 18:00
 3. 2.03.2022 (środa) w godz.: 9:00 – 12:00 i 13:30 – 21:00
 4. 3.03.2022 (czwartek) w godz.: 8:00 – 12:30 i 14:00 - 21:00
 5. 4.03.2022 (piątek) w godz.:  8:00 – 11:30 i 12:30 – 20:00
 6. 5.03.2022 (sobota) w godz.:  8:30 – 11:30 i 12:30 – 21:00
 7. 6.03.2022 (niedziela) w godz.:  8:00 – 14:00
 1. Biuro prasowe udostępni akredytowanym dziennikarzom bezprzewodowe łącze internetowe oraz umożliwi  korzystanie z internetu przewodowego. Ponadto biuro prasowe wyposażone będzie w drukarkę, kopiarkę i inny potrzebny sprzęt biurowy. Przygotowane zostaną także miejsca do pracy.
 2. Koszty połączeń internetowych oraz transmisji danych akredytowanych dziennikarzy pokrywane będą wyłącznie na terenie biura prasowego.
 3. Do biura prasowego będą mieli wstęp jedynie akredytowani dziennikarze.
 4. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do nie publikowania w internecie i z pomocą innych form masowego przekazu, materiałów filmowych i dźwiękowych objętych prawami licencyjnymi i majątkowymi takich instytucji i firm jak: Fédération Internationale de Ski (FIS), Polski Związek Narciarski (PZN), Tatrzański Związek Narciarski (TZN) oraz Telewizja Polska S.A.
 5. W kwestiach spornych ostateczną i wiążącą decyzję oraz interpretację powyższego regulaminu podejmuje szef biura prasowego, kierując się ogólnie pojętym dobrem dla całości imprezy.

KONTAKT:

Sławek Rykowski /NIKO SPORT MEDIA/

Szef Biur​a​ Prasowego ​

FIS ​Mistrzostwa Świata Juniorów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej Zakopane 2022

tel. +48 ​500 121 908  I  @: biuro@nikosportmedia.pl