Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Pocztę e-mail proszę kierować pod adres: office@tzn.com.pl

 

Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1B
34- 500 Zakopane

tel. + 48 18 20 153 08
fax. +48 18 20 125 88

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Tatrzański Związek Narciarski, ul. Bronisława Czecha 1B, 34-500 Zakopane w celu kontaktu, prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  2. Tatrzański Związek Narciarski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować się w  sprawach ochrony danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail office@tzn.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby TZN: Tatrzański Związek Narciarski, ul. Bronisława Czecha 1B, 34-500 Zakopane.
  3. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii, możecie Państwo żądać ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Macie Państwo prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważacie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób niewłaściwy, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  4. Aby przetworzyć elektroniczny formularz kontaktowy Tatrzański Związek Narciarski korzysta z usług zewnętrznych firm i w tym celu przekazuje im Państwa dane. Dotyczy to w szczególności usług hostingu oraz rozsyłania wiadomości email lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu, prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
  7. Tatrzański Związek Narciarski nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
  8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie, nie będziemy mogli przyjąć zgłoszenia.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Tatrzański Związek Narciarski